බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සහ බරපතල වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව මුලික කරගනිමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින...

Image
VoiceTube.lk © 2018

Search