බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සහ බරපතල වංචා දූෂණ සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව මුලික කරගනිමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින...

vote4us

makaranda home

Image
VoiceTube.lk © 2018

Search